Sponsorer til renoveringen af huset
I forbindelse med overtagelse og renovering af huset i Nanortalik, har bestyrelsen søgt om støtte hos forskellige sponsorer til ombygning og diverse renovering. Til stor glæde har følgende sponsorer tilsluttet sig projektet:


Roskilde Kommune
Støtter projektet med 100.000 kr
> www.roskildekom.dk


Lokale- & Anlægs Fonden
S
tøtter projektet med 80.000 kr., som skal bruges til almen renovering og forbedring af huset.
> www.loa-fonden.


Roskilde Bank
Støtter projektet med 25.000 kr. til elarbejde (afsluttet august 2005)
> www.roskildebank.dk


Odd Fellow loge 77 Rolf Krake
Støtter projektet med 1.000 kr.
> www.loge77roskilde.dk


PROcare
Støtter projektet med ergonomisk køkkenudstyr for 1.000 kr.
> www.procare.dk

Kan du hjælpe os?
Vi har plads til flere sponsorer, og alle bidrag modtages med glæde, både økonomisk hjælp og i form af byggematerialer, husgeråd, møbler, linned osv. Har du eller din virksomhed mulighed for at støtte arbejdet med renovering, indretning og vedligeholdelse af venskabsforeningens hus, så henvend dig til:

Venskabsforeningen Roskilde-Nanortalik
Stenleddet 5, Svogerslev, 4000 Roskilde, 46 38 34 95
> Send mail til foreningens formand Alf Nielsen