Istandsættelse af huset
Medlemshuset B 699 er et ægte lille, rødt grønlandsk hus, der har været bolig for en fangerfamilie i tiden efter 2. verdenskrig. Huset har ikke indlagt elektricitet eller vand. Beboerne har klaret sig med opvarmning fra komfuret, oplysning med petroleumslygter og aladdinlamper. De har hentet vand i spande fra et tappehus.
I dag ligger der et tappehus kun 50 meter fra huset, så det er ikke nødvendigt at  bruge penge på at få indlagt vand, og dermed påtage sig risikoen for frostsprængninger af vandrørene.

Medlemshuset i Nanortalik skal være med til at fastholde og styrke de mellemfolkelige kontakter og det gode samarbejde mellem borgerne i Nanortalik og Roskilde. Huset skal anvendes til indkvartering af foreningens medlemmer under ophold i Nanortalik og være medvirkende, til at enkeltpersoner og familier fra Roskilde kan få mulighed for at aflægge besøg i venskabsbyen Nanortalik.

Giverne af huset, Paul og Kristine Raahauge, har i alle de år de har boet i Nanortalik været meget engagerede i elevudvekslingerne mellem Roskilde og Nanortalik, og utallige besøgende – foreninger, museumsfolk, politikere m.fl. – har nydt deres gæstfrihed. Udover ønsket om at bevare huset, er det nu planen, at Venskabsforeningen kan stille det til rådighed for indkvartering i forbindelse med rejser og arrangementer, der falder ind under foreningens formål.

Flere af foreningens medlemmer har tilbudt at arbejde gratis med renoveringen, men bestyrelsen har besluttet at anvende lokale håndværkere, da der er stor arbejdsløshed i Nanortalik. Bestyrelsen arbejder henover sommeren på grundigere budget og detaljerede planer for ombygningen.

> Se nærmere på huset og de smukke omgivelser under
Fotos af huset

Gammel Anders' Hus
Venskabsforeningens hus i nanortalik udlejes til medlemmer og andre interesserede. Læs mere om husets historie og mulighederne for leje i vores brochure, som kan downloades her
Download brochure
> Gammel Anders' Hus
(pdf, 2,9 mb)