Venskabsforeningen Roskilde - Nanortaliks medlemshus
i den gamle bydel i Nanortalik.

Huset har det officielle nummer B 699 og det ligger på Lundip Avkutâ. Lundip Avkutâ betyder Lundsvej ( Lund efter gamle overkateket Isak Lund, som boede i det nuværende vandrehjem i den gamle bydel). Den tekniske kortreference hedder 3954 x 386 x 540.

Foreningen fik i sommerferien 2004 under vores medlemsrejse til Nanortalik overdraget nøglen af de tidligere ejere Paul og Kristine Raahauge. En fin gave, som vi fik kvit og frit. Siden har bestyrelsen søgt Nanortalik Kommune om arealtildeling. Den er bevilget, så nu har Venskabsforeningen helt usædvanligt et medlemshus i Grønland.

Det lille hus blev opført i perioden 1940-45 af Anders Kleist (født 25. juli 1916, død 12. december 1983) af byggematerialer hentet ved den nedlagte grafitmine, Amitsoq.

Anders Kleist kaldte man på grønlandsk 'Annasseeraq', som betyder lille Anders. Konen Dorthe kaldtes 'Doorteeraq', lille Dorthe. Anders og Dorthe (født 22. marts 1914, død 6. november 1978) blev gift 9. november 1940, og de fik fem børn: Steffen, Emma, Edel, Rosine og Else. De boede i dette lille hus indtil 22. marts 1978. Anders var fanger og var med til at bygge den flotte konebåd i Vikingeskibshallen i Roskilde i 1980. Konebåden er nu på Nanortalik Museum.

Dorthe Karlsen (født 13. juli 1931) boede i huset fra 1983 til 1990. 17. maj 1991 købte Kristine Raahauge huset, som blev istandsat med nye vinduer, dør, tagpap mv. I 2004 donerede Kristine og Paul Raahauge så huset til Venskabsforeningen Roskilde – Nanortalik.

> Læs mere om byggeplanerne under Renovering


Husets navn er fundet.
I 2005 blev der udskrevet en konkurrence om navn på B 699 og blandt de 22 indkomnne forslag valgte bestyrelsen dette navn til huset: "Gammel Anders hus", til minde om Anders Kleist, der byggede huset. Dette navn er endvidere let at huske og udftale.

Gammel Anders' Hus
Venskabsforeningens hus i nanortalik udlejes til medlemmer og andre interesserede. Læs mere om husets historie og mulighederne for leje i vores brochure, som kan downloades her
Download brochure
> Gammel Anders' Hus
(pdf, 2,9 mb)