Venskabsforeningens historie
Venskabsforeningen Roskilde - Nanortalik holdt stiftende generalforsamling torsdag 19. januar 1984 i Roskilde Sparekasses foredragssal.

> Se mere under Vedtægter

Initiativet til foreningen blev taget af tre lærere fra Roskilde: Alf Tornberg Nielsen, Anne-Margrethe Jessen og Erik Clausen.

Ideen til foreningen opstod i september 1983, da de var ledsagelærere for 20 roskildeelever, der var på en tre ugers rejse med privat indkvartering i Nanortalik, Roskildes grønlandske venskabsby.

Her mødte rejsedeltagerne en storslået natur og en hjertelig gæstfrihed hos de grønlandske familier. Flere års mellemfolkeligt og kulturelt samarbejde mellem Roskilde
og Nanortalik, først og fremmest med udveksling af skoleelever, havde ført til tætte bånd.

I Nanortalik er 'Roskilde' et trylleord, der åbner dørene til private hjem, arbejdspladser og institutioner. Der er meget at se og lære. Naturen er dominerende. Livsbetingelserne helt anderledes end i Danmark.

Det blev tydeligt, at vi godt kan lære noget af hinanden.

Derfor blev der dannet en forening, hvor alle med interesse for Grønland og Nanortalik kan blive medlemmer. Nogle har været der, andre håber at kommer der. Nogle har været værtsfamilier for grønlænderbørnene andre har bare hørt om Nanortalik fra venner og familie.

Venskabsforeningen blev nedlagt i 2018 efter 34 års virke og mange spændende rejser og foredrag.

De storslåede isfjelde er imponerende smukke i fjordene omkring Nanortalik.