Venskabsforeningen Roskilde – Nanortalik
www.nanortalik.dk

Dette var den sidste bestyrelse i foreningen, der sluttede i 2018.

CVR-nr. 35 16 87 45

Formand
Alf Tornberg
Orehøjvej 3, Gl. Lejre
4320  Lejre
Tlf. 46 48 02 38 eller mobil 27 52 82 38
mail: alf@nanortalik.dk 

Kasserer
Eva Nielsen
Orehøjvej 3, Gl. Lejre
4320 Lejre
tlf. 26 19 02 38
mail: eva@grafikministeriet.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Frank Ramskov,
Duebrødrevej 17
Roskilde
Tlf. 4637 3260  mobil 24 41 87 40
Mail: framskov@hotmail.com

Wilhelm Roland-Larsen
Præstemarksvej 18,
Roskilde
Tlf. 4675 6262
Mail: rohlandusa@hotmail.com

Leif Ravnbak
Gartnervang 40, 2.tv
4000 Roskilde
Tlf.: 46320385
 mobil 24596450
E-mail:  leif@ravnbak.dk

Bankoplysninger

Venskabsforeningens girokonto: 237 1642
(til kontingent og daglig drift):
Danske Bank reg.nr. 1551 konto 237 1642

Gammel Anders Hus, driftskonto:
Danske Bank, reg.nr. 9570 konto 1150 7530

Kultur- og garantikonto:
Danske Bank, reg.nr. 9470 konto 3385 0160 34

Medlemsrejser:
Danske Bank, reg.nr. 9570 konto 1150 7557

Medlemshus
”Gammel Anders Hus”
B 699
Lundip Aqqutaa
3922  Nanortalik

Fritidshusforsikring hos Codan, police 580 907 885 1
Skøde: B 699 af Nanortalik bys koordinater 386/540, 3922  Nanortalik