Adresser og kontaktoplysninger

Formand:
Alf Tornberg Nielsen
Orehøjvej 3, Gl. Lejre, 4320 Lejre, 27 52 82 38
> Send mail til Alf

Kasserer:
Eva Nielsen
Orehøjvej 3, Gl. Lejre, 4320 Lejre, 26 19 02 38
> Send mail til Eva

Bestyrelsesmedlemmer:
Frank Ramskov
Duebrødrevej 17, 4000 Roskilde, 46 37 32 60
> Send mail til Frank

Wilhelm Roland-Larsen
Præstemarksvej 18, 4000 Roskilde, 46 75 62 62
> Send en mail til Wilhelm

Leif Ravnbak
Gartnervang 40, 2.tv., 4000 Roskilde, 46 32 03 85
>  Send en mail til Leif

Bankoplysninger

Venskabsforeningens girokonto: 237 1642
(til kontingent og daglig drift):
Danske Bank reg.nr. 1551 konto 237 1642

Gammel Anders Hus, driftskonto:
Danske Bank, reg.nr. 9570 konto 1150 7530

Kultur- og garantikonto:
Danske Bank, reg.nr. 9470 konto 3385 0160 34

Medlemsrejser:
Danske Bank, reg.nr. 9570 konto 1150 7557

Medlemshus
”Gammel Anders Hus”, B 699, Lundip Aqqutaa, 3922 Nanortalik