Venskabsforeningen Roskilde – Nanortalik er i september 2018 blevet nedlagt efter 34 års virke og efter beslutning på to generalforsamlinger.

Vores hus B699 i Nanortalik er blevet solgt til Nanortalik Tourism Service, der fortsat udlejer det til interesserede.

Pengene fra Venskabsforeningen er givet til det sociale værested Pilutaq i Nanortalik til aktiviteter for børnene.

Denne hjemmeside bliver ikke mere vedligeholdt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen